Bản tin

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Đoàn trường tổ chức sinh hoạt và tuyên dương và tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt ”; “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường năm học 2016 -2017

 

Căn cứ kết quả xếp loại đoàn viên và kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2016 -2017; Ban chấp hành Đoàn trường ra quyết định công nhận học sinh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốtvà “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường năm học 2016 -2017, cho các cá nhân sau:

“Sinh viên 5 tốt” cấp trường :

 

01

Châu Toàn Trung

1995

CĐ. CNO 06

02

Lê Vủ Luân

1998

CĐ. ĐCN 06

03

Phạm Thành Nhơn

1995

CĐ. KML 05

04

Trang Lâm Hoàng

1998

CĐ. KML 06

05

Trần Quốc Cường

1996

CĐ. CNO 06

 

“Học sinh 3 rèn luyện:

01

Ngô Hoàng Phú

1996

TC.MTT 16

02

Huỳnh Kim Thạch

1992

TC.CNO 16

03

Mã Khánh Minh

1997

TC.SMT 16

04

Trần Văn Hiệp

1996

TC.VSL 16

05

Võ Hoàng Thịnh

1996

TC.KML 16

 hình ảnh:


Lượt người xem:733
Tin khác
Thứ bảy ,  20 /4 /2024

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               65,614
         Tất cả                     735,558
         Đang online             6