Bản tin

THỜI KHÓA BIỂU

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

     TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU

 

1/. Lớp Tiếng Anh dành cho trẻ em:

-         Học vào các buối tối thứ 2, thứ 4, thứ 6

-         Thời gian học: Từ 18h30 đến 20h00

 

2/. Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản:

-         Học vào các buối tối thứ 2, thứ 4, thứ 6

-         Thời gian học: Từ 18h30 đến 20h00

 

3/. Lớp Tiếng Anh giao tiếp nâng cao.

-         Học vào các buối tối thứ 3, thứ 5, thứ 7

-         Thời gian học: Từ 18h30 đến 20h00

 

                                                                   Bạc Liêu, ngày 12 tháng 7 năm 2018

                                                                                      PGĐ. Trung tâm


Lượt người xem:136
Tin khác
Thứ tư ,  19 /6 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               18,262
         Tất cả                     200,322
         Đang online             106