Bản tin

TUYỂN DỤNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

I.      Thông tin chung

 

 

Vị trí công việc: Cán bộ lắp đặt, BH-BT

Họ tên người đảm nhận: Tuyển mới

 

Phòng: Kỹ thuật và Chất lượng

Giới tính: Nam

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc:  Bạc Liêu/Cà Mau/Cần Thơ/Sóc Trăng/ Long An/Trà Vinh/Bến Tre/Tiền Giang

Mức lượng dự kiến: 6~10 triệu (Tùy theo năng lực)

 

II.  Mục đích công việc

 

 

         

-         Thực hiện các công việc của dự án từ sau khi ký hợp đồng đến giai đoạn bảo hành, bảo trì và thanh quyết toán các công trình mà công ty thực hiện.

-         Thực hiện công tác khảo sát, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì các sản phẩm thiết bị môi trường, thiết bị nước sạch trường học, bệnh viện và nước sạch nông thôn.

-          Tổ chức và giám sát thi công xây dựng của nhà thầu

-Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban GĐ và CBQL.

 

III.     Nhiệm vụ và yêu cầu kết quả công việc

 

1.      Nhiệm vụ được giao

 

-            Xây dựng kế hoạch lắp đặt, bảo hành, bảo trì các sản phẩm của Công ty theo từng tháng, quý, năm.

-            Tổ chức và thực hiện các công việc từ khảo sát, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao công trình và bảo hành, bảo trì.

-            Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm, công nghệ và định hướng công ty kinh doanh.

-            Tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến công việc, sản phẩm Công ty thực hiện.

-            Kiểm tra, đánh dấu hàng hoá thiết bị trước khi lắp đặt.

-            Giám sát  nhà thầu phụ xây dựng.

-            Lập dự toán, dự trù kinh phí lắp đặt.

-            Làm hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình lắp đặt.

-            Xử lý các phát sinh trong công tác lắp đặt, bảo hành, bảo trì.

-            Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng với các sản phẩm thực hiện.

-            Thực hiện công tác tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định của Công ty.

-            Thực hiện công tác báo cáo, kế hoạch theo quy định của Công ty.

-            Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

2.      Chi tiết công việc thực hiện

 

TT

Nhiệm vụ

Chi tiết công việc cần triển khai

Yêu cầu kết quả hoàn thành

1

Công tác pháp lý

Nghiên cứu các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm kinh doanh của Công ty.

- Có hiểu biết đầy đủ các thông tin cơ bản về các luật, nghị định Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan đến sản phẩm kinh doanh của Công ty.

- Vận dụng các quy định pháp luật để thực hiện các công việc.

 

2

Công tác nghiên cứu sản phẩm

Nghiên cứu chi tiết các loại loại hình sản phẩm mà Công ty kinh doanh.

-        Năm rõ các loại hình, sản phẩm mà Công ty kinh doanh.

-        Nghiên cứu các quy trình lắp đặt, vận hành, và các sự cố thường gặp sản phẩm.

3

Công tác khảo sát

Thực hiện công tác khảo sát trước khi lắp đặt.

-        Khảo sát, đo đạc chi tiết các công trình trước khi lắp đặt.

-        Lấy đủ thông tin dữ liệu cần thiết phục vụ công tác lắp đặt.

4

Công tác lắp đặt

Thực hiện công tác lắp đặt thiết bị  với syêu cầu chất lượng, tiến độ và mỹ thuật.

-        Xây dựng kế hoạch lắp đặt theo tiến độ dự án đề ra.

-        Dựa vào kết quả khảo sát, bản vẽ thiết kế thi công bóc tách dự trù kinh phí lắp đặt. Đảm bảo tính đúng, tính đủ tránh gây lãng phí.

-        Thực hiện  lắp đặt thiết bị đúng chất lượng, tiến độ của dự án và mỹ thuật công trình.

5

Công tác hoàn công

Thực hiện hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ hoàn công.

-        Thực hiện bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công đúng thực tế thực hiện.

-        Hoàn thiện các loại biên bản nghiệm thu thiết bị.

6

Công tác quản lý chất lượng

Thực hiện công tác giám sát nhà thầu xây dựng.

-        Dựa trên bản vẽ thiết kế, dự toán được phê duyệt, tiến độ thi công giám sát nhà thầu phụ xây dựng thực hiện. Đảm bảo chất lượng công trình làm đúng, làm đủ và đúng tiến độ dự án.

-        Báo cáo kịp thời với BGĐ khi có phát sinh xảy ra.

7

Công tác nghiệm thu

Phối hợp với các Phòng Ban tổ chức nghiệm thu công trình.

 

-        Phối hợp với Ban GĐ, Phòng kinh doanh tổ chức nghiệm thu công trình đúng tiến độ dự án.

8

Công tác chăm sóc khách hàng

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng đối với các công trình đã thực hiện.

-        Thường xuyên gọi điện, liên lạc với CBVH kiểm tra tình trạng hoạt động của sản phẩm mình thực hiện.

-        Tư vấn và cập nhật tình trang hoạt động của sản phẩm

 

9

Công tác bảo hành, bảo trì

Thực hiện công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm.

Căn cứ vào kế hoạch lắp đặt,bảo hành, bảo trì của Công ty. Thực hiện công tác, bảo trì các sản phẩm đúng tiến độ.

 

10

Giải quyết phát sinh

Nắm bắt, theo sát dự án, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết các công việc phát sinh kịp thời

Giải quyết công việc phát sinh trong thẩm quyền được giải quyết, báo cáo lãnh đạo công ty nếu không đủ thẩm quyền giải quyết.

11

Công tác báo cáo, kế hoạch.

Báo cáo thường xuyên các công việc được giao cũng như thực hiện công tác báo ngày tháng, quý, năm.

-         Báo cáo đúng, đủ các công việc thực hiện và hiện trạng từng dự án triển khai.

-         Thực hiện công tác báo cáo, kế hoạch ngày, tháng, quý, năm theo đúng quy định của Công ty.

 

12

Công tác tạm ứng, hoàn ứng

Lập kế hoạch tài chính hàng tháng theo đúng quy định và thưc hiện tạm ứng, hoàn ứng chứng từ công tác theo đúng quy định.

-        Căn cứ vào kế hoạch hàng tuần, tháng lập dự trù kinh phí thực hiện và thực hiện công tác tạm ứng đúng theo quy định.

-        Sau khi thực hiện xong công việc thực hiện công tác hoàn ứng chứng từ, hoá đơn và chuyển cho bộ phận tài chính kế toán Công ty.

 

IV.      Quyền hạn & trách nhiệm

 

·        Quyền hạn

- Được hưởng các chế độ của nhân viên công ty như phụ cấp đi lại, ăn ở,...  khi làm việc tại địa phương triển khai dự án.

- Đề xuất với Ban Giám đốc, CBQL về các vấn đề liên quan đến các nội dung công việc được phân công

- Được yêu cầu phối hợp nhân sự chuyên môn, các phòng Phòng liên quan để giải quyết công việc phụ trách.

·        Trách nhiệm

-  Hoàn thành tốt các công việc được Ban GĐ và CBQL giao phó.

- Trung thực, báo cáo đúng, đủ các công việc triển khai.

- Giải quyết công việc theo đúng quy trình, quy định pháp luật, đúng quy chế công ty.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết công việc

- Tìm hiểu, nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực mình làm, về các sản phẩm cung cấp đưa vào thị trường.

 

V.   Tiêu chuẩn nhân sự

 

 

Stt

Tiêu chí

Tiêu chuẩn

1

Trình độ học vấn,  chuyên môn

 

1.1

Bằng cấp: Cao đẳng, đại học

Chuyên ngành điện, kỹ thuật điện tử, cơ khí, …

Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm

1.2

Ngoại ngữ

 

1.3

Tin học

Sử dung thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel.

1.4

Các văn bằng, chứng chỉ khác

có chứng chỉ hành nghề liên quan (khuyến khích)

2

Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng làm việc nhóm

3

Kinh nghiệm

01 năm

4

Phẩm chất cá nhân

Trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC -  VỊ TRÍ CÁN BỘ KINH DOANH

I.      Thông tin chung

 

 

Vị trí công việc:

Cấp bậc: Cán bộ kinh doanh

Mức lượng dự kiến: 07~12 triệu (tùy theo năng lực)

Họ tên người đảm nhận: Tuyển mới

Giới tính: Nam

Phòng/bộ phận: Kinh doanh Tổng hợp

Nơi làm việc:  Bạc Liêu/Cà Mau/Cần Thơ/Sóc Trăng/ Long An/Trà Vinh/Bến Tre/Tiền Giang

 

II.  Mục đích công việc

 

 

         

Tìm kiếm phát triển thị trường, các dự án công ty đang kinh doanh;

Đưa ra những giải pháp, phương án kinh doanh;

 

III.     Nhiệm vụ

 

 - Tìm hiểu các thông tin cơ bản, các quy hoạch về kinh tế xã hội của địa phương mình phụ trách, hiểu địa bàn phụ trách, đặc thù các dự án đang triển khai;
- Làm việc với đối tác để nắm bắt những cơ hội mới, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thường xuyên cập nhật thông tin các đối tác để liên hệ;
- Tổ chức khảo sát thị trường để xác nhận nhu cầu, các cơ hội kinh doanh tại thị trường mình quản lý;
- Tổ chức các hội thảo giới thiệu, quảng bá, chạy thử demo các sản phẩm của công ty tại địa phương phụ trách;
- Làm việc trực tiếp đối tác, phối hợp các đơn vị hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án đảm bảo đúng quy trình, thủ tục pháp lý đúng quy định của pháp luật;
- Thường xuyên cập nhật hiện trạng dự án, phối hợp đưa ra tiến độ cho các đơn vị liên quan giải quyết công việc cho từng dự án;
- Nắm bắt, theo sát dự án, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết các công việc phát sinh kịp thời;
- Báo cáo định kỳ các công việc triển khai cho từng dự án;
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu và theo sự phân công của cấp trên.

IV.      Quyền hạn

 

Đề xuất với Ban Giám đốc, CBQL về các vấn đề liên quan đến các nội dung công việc được phân công

V.   Tiêu chuẩn nhân sự

 

 

Stt

Tiêu chí

Tiêu chuẩn

1

Trình độ học vấn,  chuyên môn

 

1.1

Bằng cấp: Đại học

Có chuyên ngành quản trị, công nghệ, môi trường …

1.2

Ngoại ngữ

BT

1.3

Tin học

Sử dụng thành thạo Words, excel …

1.4

Các văn bằng, chứng chỉ khác

 

2

Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;

- Kỹ năng làm việc nhóm

3

Kinh nghiệm

Trên 5 năm (ưu tiên ứng cử viên đã làm các dựu án vốn ngân sách)

4

Phẩm chất cá nhân

- Tư duy logic, khoa học, sáng tạo và tư duy chiến lược

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán

- Có kiến thức tốt về pháp luật

- Nắm rõ quy định của nhà nước

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ REMY VIỆT NAM

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I.      Thông tin chung

 

 

Vị trí công việc: Nhân viên

Cấp bậc: Cán bộ Hành chính

Mức lượng dự kiến: 5 ~ 6 triệu (có các chế độ: tiền ăn, điện thoại, xăng xe, tham gia đóng BH)

Họ tên người đảm nhận: Tuyển mới

Giới tính: Nữ

Phòng/bộ phận: Hành chính Tổ chức

Nơi làm việc:  VP Bạc Liêu

 

II.  Mục đích công việc

 

 

         

Quản lý, thực hiện các công việc Hành chính tại văn phòng Bạc Liêu

 

III.     Nhiệm vụ

 

- Quản lý tài sản, trang thiết bị của văn phòng;

- Theo dõi chấm công;

- Soạn thảo văn bản hành chính khi có yêu cầu;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ;
- Mua và quản lý, cấp pháp văn phòng phẩm; mua các đồ dùng thông thường tại văn phòng
- Gửi, nhận văn bản, giấy tờ đi đến của văn phòng;
- Cập nhật Nhật ký chi tiêu, các hồ sơ thanh toán của cán bộ;

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán tài chính cán bộ văn phòng;

- Theo dõi và làm các thủ tục đề thanh toán các khoản tiền như: Vệ sinh văn phòng, tiền điện thoại, tiền điện thắp sáng, tiền nước uống tinh khiết cho văn phòng…
- Các công việc khác được giao.

 

IV.      Quyền hạn

 

Đề xuất với Ban Giám đốc, CBQL về các vấn đề liên quan đến các nội dung công việc được phân công.

V.   Tiêu chuẩn nhân sự

 

 

Stt

Tiêu chí

Tiêu chuẩn

1

Trình độ học vấn,  chuyên môn

 

1.1

Bằng cấp: từ Cao đẳng trở lên

Hành chính, Kế toán …

1.2

Ngoại ngữ

BT

1.3

Tin học

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel)

1.4

Các văn bằng, chứng chỉ khác

 

2

Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng làm việc nhóm

3

Kinh nghiệm

Đã làm các công việc hành chính (ưu tiên biết kế toán)

4

Phẩm chất cá nhân

- Có khả năng tư duy tốt, chăm chỉ, có trách nhiệm;

-  Trung thực, Thật thà

5

Khác

- Nắm rõ quy định của nhà nước

 


Lượt người xem:551
Tin khác
Thứ sáu ,  31 /5 /2024

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               65,129
         Tất cả                     747,090
         Đang online             8