Văn bản

  Quyết điịnh: Số 09/QĐ-CĐN, ngày 09 tháng 02 năm 2017 (2978 kb) (9/11/2017 )
V/v ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực cntt tại trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu.
  Quyết điịnh: Số 03B/QĐ-CĐN, ngày 05 tháng 01 năm 2017 (3273 kb) (9/11/2017 )
V/v ban hành chức năng nhiệm vụ của Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở
  Quyết điịnh: Số 146/QĐ-CĐN, ngày 28 tháng 9 năm 2017 (2124 kb) (9/11/2017 )
V/v phê duyệt và ban hành đinh mức giờ giảng năm học 2017 - 2018
  Quyết định: Số 145/QĐ-CĐN, ngày 28 tháng 9 năm 2017 (0 kb) (8/11/2017 )
Ban hành chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy
Thứ sáu ,  23 /2 /2018

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               3,537
         Tất cả                     48,339
         Đang online             60