Bản tin

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO
 

Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng
           Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý,tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo của trường, thực hiện công tác quản lý HSSV, giáo vụ, thư viện.
2. Nhiệm vụ
            Tham mưu giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:
            a) Thực hiện công tác đào tạo
            - Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh tư vấn học nghề; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm, trung hạn và dài hạn của nhà trường;
            - Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa làm hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề, và các hoạt động khác liên quan; lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập cho toàn trường;
            - Xây dựng, soạn thảo các văn bản: quy định, quy chế, hợp đồng, quyết định, báo cáo... liên quan đến vấn đề giáo dục đào tạo, quản lý học sinh;
            - Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng, điều chỉnh bổ sung các chương trình, giáo trình; tham mưu thực hiện việc mua sách, tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
            - Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định; lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận;
            - Tổ chức quản lý, thực hiện đào tạo liên kết và đào tạo, bồi dưỡng theo hợp đồng; với các loại hình, trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên, nâng bậc thợ, phương tiện thủy nội địa ...
            - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo, ứng dụng các phương pháp dạy học và hội thảo khoa học.Quản lý, tham mưu các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.
            - Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho đội ngũ giảng viên, giáo viên;
            - Quản lý, tổ chức hoạt động của thư viện;
            - Thực hiện các công tác giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo theo quy định.
            b) Thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên với các nhiệm vụ sau:
            - Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên của trường. Tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên.
            - Tham mưu trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV; là thư ký hội đồng khen thưởng kỷ luật HSSV, tham mưu về công tác thi đua khen thưởng đối với HSSV.
            - Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, công tác thông tin tuyên truyền, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong ngoài nhà trường...

            - Liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để  HSSV tham quan, thực tập kết hợp sản xuất và tìm việc làm, giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.


Lượt người xem:325
Tin khác
Thứ hai ,  1 /6 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               22,792
         Tất cả                     299,150
         Đang online             13