Bản tin

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
1. ThS. Trần Thị Ngọc Lan
Chức vụ: Trưởng phòng 
ĐT: 0988.390.790
Email: tranlan.bl70@yahoo.com.vn
 
2. KS. Phạm Văn Anh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0918.437.037
Email: phamvananh69@gmail.com
3. KS. Lê Tấn Phương Vũ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0918.613.557
Email: vu20152015@gmail.com
4. CN. Nguyễn Thị Xuân
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0917.44.77.37
Email: nguyenxuan.cdn@gmail.com
5. CN. Hoàng Thị Nguyệt
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0908.702.586
Email: hoangnguỵet86@gmail.com
6. CN. Thạch Thị Liên
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0907.568.122
Email: thachthilien85@gmail.com
 
 
7. KS. Nguyễn Minh Thiềm
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0978.53.63.63
Email: minhthiem.cdn@gmail.com
 
8. KS. Thạch Thị Phol Ly
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0917.686.583
Email: luonghuuthanh68@gmail.com

 

 


Lượt người xem:442
Tin khác
Thứ hai ,  1 /6 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               22,880
         Tất cả                     299,238
         Đang online             57