Bản tin

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
Phòng Quản trị - Thiết bị của Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến công tác quản trị - hành chính, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường; quản lý, theo dõi các dự án xây dựng, mua sắm, sửa chữa công sản; quản lý, mua sắm, sửa chữa CSVC và các công việc liên quan; thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan chức năng; Cụ thể các nhiệm vụ như sau:
1) Công tác Quản trị - Hành chính
- Phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự của cơ quan, quản lý nhân sự bảo vệ; tham gia thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, phòng chống các loại tệ nạn xã hội;
- Phụ trách công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và quản lý tài sản, thiết bị liên quan đến công tác PCCC, phối hợp với các đơn vị và các đoàn thể trong trường để thực hiện tốt công tác PCCC đúng quy chế, quy định đã ban hành;
- Quản lý Hội trường, phòng học chung và các hạng mục công trình cơ sở vật chất chung nằm trong khuôn viên nhà trường;
- Quy hoạch trồng cây xanh, bố trí hoa viên cây cảnh;
- Quản lý và đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường toàn cơ quan, quản lý việc chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; quản lý nhân sự về lao công.
- Chủ trì công tác tham mưu, tổ chức các sự kiện, khánh tiết chung của toàn trường như: Lễ Khai giảng, Bế giảng, Tết, Hội nghị công chức, viên chức, Hội thảo...
2) Công tác Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị
- Quản lý đất đai, các thủ tục và các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất; quản lý tài sản, nhà cửa, xe ô tô công tác của cơ quan, máy móc, thiết bị, dụng cụ theo quy định;
- Điều chuyển, sắp xếp, bố trí tài sản, dụng cụ, xe máy, nhà làm việc, phòng học, nhà xưởng... để phục vụ cho các hoạt động của Trường;
- Xây dựng kế hoạch, đề xuất và thực hiện mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, nhà cửa, xe máy, thiết bị, dụng cụ; thiết bị cung cấp điện, cấp thoát nước và tài sản, thiết bị chuyên dùng khác theo quy định (gọi chung là CSVC);
- Tham mưu, thực hiện về công tác xây dựng cơ bản, các dự án xây dựng, mua sắm tài sản, vật tư thiết bị theo đúng quy định;
- Chủ trì công tác kiểm kê tài sản hàng năm, chủ trì và tham gia các hội đồng thanh lý tài sản, tham mưu và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định;
- Xây dựng, soạn thảo các văn bản: quy định, quy chế, hợp đồng, quyết định, báo cáo... liên quan đến CSVC, dự án xây dựng, mua sắm, sữa chữa theo quy định;
- Quản trị, xử lý thiết bị văn phòng; phòng học chung, hội trường, kho vật tư; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để bảo quản chất lượng vật tư, hàng hóa theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong Trường để chuẩn bị CSVC cho Lễ Khai giảng, Bế giảng, Tết, Hội nghị công chức, viên chức, Hội thảo...;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa tham mưu, đề xuất về quản lý vật tư, thiết bị, định mức vật tư thực tập;
- Lưu trữ hồ sơ về tài sản, CSVC; xây dựng cơ bản theo quy định.
- Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan  chức năng.
3) Ngoài nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể trên đây, phòng Quản trị, thiết bị còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 


Lượt người xem:280
Tin khác
Thứ năm ,  16 /7 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               29,119
         Tất cả                     311,224
         Đang online             2