Bản tin

NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
 
NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
 

1. Ông Đặng Trung Tính
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: 0931.107.701
Email: trungtinh.cdn@gmail.com
2. Ông Võ Văn Thuận
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0918.611.483
Email: vanthuanbl@gmail.com
3. Ông Nguyễn Mạnh Linh
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0918.805.805
Email: linhnguyenkt1983@gmail.com
4. Ông Huỳnh Công Vinh
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0919.410.085
Email: huynhcongvinh07@gmail.com
5. Bà Cao Thủy Tuyền
Chức vụ: Chuyên viên
ĐT: 0938.289.783
Email: thuytuyen249@gmail.com
6. Ông Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Nhân viên
ĐT: 0977.230.909
Email: trantuanblu@gmail.com
 
 
 
7. Ông Vương Thanh Tòng
Chức vụ: Bảo vệ
ĐT: 0941.196.070
 
 
8. Ông Lưu Anh Tuấn
Chức vụ: Bảo vệ
ĐT: 0919.646.768
 
9. Ông Nguyễn Văn Dần
Chức vụ: Bảo vệ
ĐT: 01645.179.436
 
10. Ông La Thành Nghĩa
Chức vụ: Bảo vệ
ĐT: 01299.098.716
 
11. Bà Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Tạp vụ
ĐT: 0944.029.824
 
 
 


Lượt người xem:478
Tin khác
Thứ năm ,  16 /7 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               29,135
         Tất cả                     311,240
         Đang online             2