Bản tin

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe

Là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe mô tô, ô tô và những công việc liên quan, gồm những việc cụ thể sau:

- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các lớp ô tô, mô tô;

- Xây dựng, soạn thảo các văn bản: quy định, quy chế, hợp đồng, quyết định, đề án, báo cáo... liên quan đến vấn đề đào tạo, sát hạch lái xe ô tô, mô tô;

- Quản lý sân tập lái xe, nhà xe ô tô, nhà điều hành ở Cơ sở 2 và toàn bộ xe tập lái;

- Quản lý, bảo quản phòng điều hành sân sát hạch A1, xe mô tô, máy móc thiết bị của Trung tâm đào tạo và Sát hạch Lái xe mô tô; phối hợp với các bên liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người thi và hội đồng thi trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thu nhận hồ sơ, quản lý giảng dạy, học tập của các lớp học, thi lái xe mô tô, ô tô;

- Lập kế hoạch, dự toán sửa chữa, mua sắm và sử dụng hiệu quả xe tập lái;

- Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực phụ trách cho các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan chức năng;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị mình theo quy định;

- Tham gia các hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


Lượt người xem:7020
Tin khác
Thứ bảy ,  20 /4 /2024

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               65,550
         Tất cả                     735,494
         Đang online             7