Bản tin

NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE

 Điện thoại liên hệ: 02913.956.135

 

1. Nguyễn Thanh Sang

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0913.834.278 

4. Nguyễn Văn Tám Em

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 0947.304.393 

 

3. Trần Văn Nam

Chức vụ: Tổ trưởng tổ thực hành

Điện thoại: 0913.952.696 

4. Nguyễn Công Danh

Chức vụ: Tổ trưởng tổ lý thuyết

Điện thoại: 0919.761.762 

5. Phan Thanh Hiêm

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0919.346.5877

6. Đỗ Thị Bé Năm

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0933.664.408 

7. Nguyễn Diệu Lam

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0919.752.343 

8. Mã Phú Bình

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0916.838.515

9. Huỳnh Minh Toàn

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0919.525.288 

10. Huỳnh Văn Kiệt

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0918.720.565 

11. Nhữ Mạnh Nguyện

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0944.146.246 

12. Quách Hồng Thắng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0919.725.027 

13. Nguyễn Toàn Thắng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0918.803.344 

14. Tăng Quốc Khánh

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0906.212.135 

15. Trần Thanh Khỏe

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0917.440.011 

16. Nguyễn Bá Lâm

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0918.646.969 

17. Huỳnh Hoàng Vũ

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0919.014.050 

18. Lê Hữu Chiến

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 091.136.886 

19. Mai Thanh Long Hồ

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0907.108.234 

                                                                   

 

 


Lượt người xem:605
Tin khác
Chủ nhật ,  23 /2 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               18,006
         Tất cả                     273,084
         Đang online             14