Bản tin

NHÂN SỰ KHOA CƠ BẢN

 

 

1/ Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Ngân Anh

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-         Cử nhân khoa học – chuyên ngành Toán học

-         Cử nhân khoa học – chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Số điện thoại: 0939 711 617

Email: ngananhgilk@gmail.com

2/ Tổ trưởng Bộ môn May thời trang: ThS. Liêu Thị Mỹ Hồng

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-          Đại học – Kỹ thuật Nữ công

-          Cử nhân khoa học – chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Số điện thoại: 0946 933 349

Email: lieumyhongbl@gmail.com

 

3/ Giảng viên: ThS. Đàm Thị Thanh Hà

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-         Đại học – Kỹ thuật Nữ công

Số điện thoại: 0913 892 357

Email: damthithanhhabl@gmail.com

 

4/ Giảng viên: ThS. Ngô Ngọc Minh

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-         Đại học –  ********

Số điện thoại: 0946 304 066

Email: ngocminhcdn85@gmail.com

 

5/ Giảng viên: Lê Thị Hoàng Oanh

Trình độ chuyên môn:

-         Đại học – Cử nhân Hóa

Số điện thoại: 0913 043 696

Email: hoangoanhcdn@gmail.com

 

6/ Giảng viên: Trần Ích Thành

Trình độ chuyên môn:

-         Đại học – Thể dục thể thao

Số điện thoại: 0949 764 676

Email: ******

 

7/ Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Trình độ chuyên môn:

-         Đại học – chuyên ngành Chế biến thủy sản

Số điện thoại: 0941 513 564

Email: ntntrinh1007@gmail.com

 


Lượt người xem:329
Tin khác
Thứ hai ,  17 /2 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               15,955
         Tất cả                     271,033
         Đang online             30