Bản tin

NHÂN SỰ KHOA ĐIỆN

 CÁN BỘ - GIÁO VIÊN KHOA ĐIỆN

NHÂN SỰ KHOA ĐIỆN

 

1. ThS. Nguyễn Việt Triều

Chức vụ: Trưởng Khoa

ĐT: 0913.76.79.74

Email: ngvitrieu@gmail.com

2. ThS. Võ Chí Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

ĐT: 0919.957.217

Email: vochidung74@gmail.com

 

 

3. Ks. Quách Văn Hùng

Chức vụ: TTBM Điện công nghiệp

ĐT: 0913.665.274

Email: quachvanhung66@gmail.com

4. Ks. Hoàng Văn Tùng

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0986.420.083

Email: hoangvantung1508@gmail.com

5. Ks. Dương Thành Ngoan

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0919.513.043

Email: duongthanhngoan@gmail.com

 

 

6. Ks. Dương Tấn Tài

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0919.703.398

Email: taicdnlb2@gmail.com

 

7. Ks. Lương Hữu Thanh

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0918.829.196

Email: luonghuuthanh68@gmail.com

 

8. Ks. Trần Văn Thảo

Chức vụ: Giảng viên

ĐT:0917.486.457

Email: tranvanthao2001@gmail.com

 

9. ThS. Nguyễn Hoàng Sang

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0939.190.984

Email: sangsang452@gmail.com

 

10. Ks. Mã Sở Hiến

Chức vụ: Tổ Phó Bộ môn Điện lạnh

ĐT: 0918436965

Email: masohien2009@gmail.com

 

11. Ks. Huỳnh Ngọc Tuyên

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0903.815.181

Email: giahoalieu@yahoo.com.vn

 

12. Ks. Huỳnh Hữu Nhi

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0979.176.782

Email: huynhhuunhi82@gmail.com

 

13. Ks. Nguyễn Hoàng Thám

Chức vụ: Giáo viên

ĐT: 0944.032.537

Email: thamnl80@gmail.com

 

 

14. Ks. Nguyễn Ngọc Sang

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0935.187.794

Email:nguyenngocsang85@gmail.com

 

15. Ks. Trần Thị Chăm

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0947.078.442

Email: tranchamtcn@gmail.com

 

16. CN. Nguyễn Văn Lâm

Chức vụ: Giáo viên

ĐT: 0919.333.610

Email: nguyenvanlam150393@gmail.com

 

17. CN. Lý Bé Quyên

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0919.592.025

Email: bequyen1989@gmail.com

 
 


Lượt người xem:974
Tin khác
Thứ ba ,  9 /8 /2022

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               55,774
         Tất cả                     553,221
         Đang online             2