Bản tin

Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí - hệ trung cấp

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Nội dung chương trình:

 

Mã MH
/MĐ/
HP

Tên môn học, mô đun

Số tín
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực hành

Kiểm
tra

I

 Các môn học chung/đại cương

12

255

94

148

13

MH 01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề:

64

1545

382

1084

79

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

23

465

175

260

30

MH 07

Toán ứng dụng

3

60

23

33

4

MH 08

Vẽ kỹ thuật

3

45

26

15

4

MH 9

Cơ sở kỹ thuật điện

2

45

21

20

4

MH 10

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK

5

90

67

17

6

MĐ 11

An toàn lao động, điện - lạnh và VSCN

2

30

13

15

2

MĐ 12

Trang bị điện

4

90

21

63

6

MĐ 13

Thực tập hàn

3

75

15

56

4

MĐ 14

Thực tập gò

3

75

10

61

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

41

1080

207

824

49

MĐ 15

Đo lường điện - lạnh- vật liệu lạnh

3

60

20

36

4

MĐ 16

Điện tử công suất

2

60

15

40

5

MĐ 17

Kỹ thuật lạnh cơ bản

7

150

32

110

8

MĐ 18

Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

6

150

42

100

8

MĐ 19

Hệ thống điều hoà không khí cục bộ

7

180

40

130

10

MĐ 20

Hệ thống máy lạnh công nghiệp

6

150

24

118

8

MĐ 21

Hệ thống điều hoà không khí trung tâm

4

90

24

60

6

MD 22

Thực tập tốt nghiệp

6

240

10

230

0

TỔNG CỘNG:

76

1800

476

1232

92


 

 

 


Lượt người xem:591
Tin khác
Thứ hai ,  8 /8 /2022

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               55,758
         Tất cả                     553,205
         Đang online             2