Bản tin

Nghề Điện công nghiệp - hệ Trung cấp

 Tên ngành, nghề:     Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề:                 5520227

Trình độ đào tạo:                Trung cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung - Theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh:         Tốt nghiệp Trung học cơ sở

Thời gian đào tạo:              2 năm

 

3. Nội dung chương trình:

  

MH

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

11(12)

255

94

148

13

MH 01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun đào tạo

76

2000

560

1338

102

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

13

330

145

168

17

MH 07

Vẽ kỹ thuật

1

30

15

13

2

MĐ 08

Vẽ điện

1

30

10

18

2

MH 09

Mạch điện

4

90

45

42

3

MH 10

Vật liệu điện

1

30

15

13

2

MH 11

An toàn điện

1

30

15

13

2

MĐ 12

Đo lường điện

3

75

30

42

3

MĐ 13

Khí cụ điện

2

45

15

27

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn nghề

63

1670

415

1170

85

MĐ 14

Điện tử cơ bản

6

150

45

95

10

MĐ 15

Máy điện 1

9

240

45

185

10

MĐ 16

Cung cấp điện

3

60

30

26

4

MĐ 17

Kỹ thuật lắp đặt điện

6

150

30

110

10

MĐ 18

Thiết bị điện gia dụng

4

90

30

54

6

MĐ 19

Trang bị điện 1

9

240

45

185

10

MĐ 20

Kỹ thuật xung- số

2

60

20

36

4

MĐ 21

Điện tử ứng dụng

3

75

25

45

5

MĐ 22

Kỹ thuật cảm biến

4

90

30

54

6

MĐ 23

PLC cơ bản

3

75

30

39

6

MĐ 24

Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

4

90

30

54

6

MĐ 25

Kỹ thuật lạnh

5

120

45

67

8

MĐ 26

Thực tập tốt nghiệp

5

230

10

220

 0

 

Tổng cộng

87

2255

654

1486

115

 


Lượt người xem:652
Tin khác
Thứ hai ,  8 /8 /2022

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               55,770
         Tất cả                     553,217
         Đang online             3