Bản tin

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019
 
UBND TỈNH BẠC LIÊU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                               
                                                      Số:  10/KH-CĐN                                      Bạc Liêu, ngày 08 tháng 3 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Năm học 2018 - 2019
 
Căn cứ Công văn số 3450/TCGDNN-VP ngày 19/12/2017 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-CĐN ngày 28/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu;
Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
I. Nội dung:
1. Ngành nghề, chỉ tiêu tuyển sinh:
 
STT
Nghề đào tạo
Hệ đào tạo
Ghi chú
Cao đẳng
Trung cấp
1
Cắt gọt kim loại
15
30
 
2
Chế tạo thiết bị cơ khí
20
30
 
3
Công nghệ ô tô (sửa chữa ô tô)
30
30
 
4
Điện công nghiệp
30
30
 
5
Điện tử công nghiệp
15
0
 
6
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
30
30
 
7
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
30
30
 
8
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
15
30
 
9
Công nghệ thông tin
15
20
 
10
Kỹ thuật xây dựng
15
30
 
11
Thiết kế đồ họa
20
20
 
12
May thời trang
20
20
 
13
Chế biến và bảo quản thủy sản
0
20
 
 
Cộng: 
255
320
575
 
2. Thời gian, hình thức tuyển sinh
- Đợt 1: Từ tháng 3 đến 18/8 năm 2018.
- Đợt 2: Từ tháng 20/8 đến hết tháng 11 năm 2018.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh:
- Trình độ cao đẳng: Học sinh tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 03 năm.
- Trình độ trung cấp: Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc đang học THPT, thời gian đào tạo 02 năm.
4. Quyền lợi của học sinh, sinh viên:
- Được miễn 100% học phí cho học sinh học nghề trình độ trung cấp;
- Được giảm 70% học phí cho SV học trình độ cao đẳng đối với các nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí, Cắt gọt kim loại,  Kỹ thuật xây dựng;
- Được miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách;
- Được vay vốn tín dụng ưu đãi; được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự; được cấp học bổng nếu đạt thành tích cao;
- Được tư vấn giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
II. Tư vấn tuyển sinh:
1. Thời gian:
- Chuẩn bị: Từ 01/3/2018 đến 09/3/2018.
- Thực hiện: Từ 12/3/2018 đến 30/5/2018.
2. Hình thức:
a) Thông báo tuyển sinh:
- Thông báo tuyển sinh trên báo Bạc Liêu.  
- Phát thông báo tuyển sinh trên đài truyền thanh các huyện, thành.
- Phát thông báo tuyển sinh trên đài truyền hình Bạc Liêu.
b) Tư vấn trực tiếp:
- Thành lập các nhóm đến các trường THPT, THCS, Trung tâm GDDN-GDTX tư vấn tuyển sinh.
- Tổ chức “Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp” tại trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu, đưa xe về các  trường THPT, THCS rước học sinh, phụ huynh, giáo viên về tham quan trường kết hợp tư vấn nghề nghiệp tại trường hoặc có thể kết hợp với kế hoạch tham quan của các trường phổ thông.
c) Tư vấn gián tiếp:
Cung cấp thông tin tuyển sinh của trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu tại Hội nghị tư vấn tuyển sinh do Sở GDĐT tỉnh Bạc Liêu tổ chức (nếu có);
Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh nhà trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Treo băng rôn và chuyển tờ rơi tuyển sinh, thông báo tuyển sinh tại các Trung tâm GDNN, Trung tâm GDDN-GDTX các huyện, thành phố, các Trường THPT;
Phối hợp với các Phòng giáo dục thực hiện tư vấn tuyển sinh, phân luồng học sinh khối lớp 9 tại các cụm trường THCS trên địa bàn tỉnh.
Đưa thông tin tuyển sinh lên website của trường
III. Phát hành hồ sơ - nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đợt 1: từ ngày thông báo tuyển sinh đến 18/8/2018.
- Đợt 2: từ ngày 20/8/2018 đến 30/11/2018.
IV. Hình thức tuyển sinh và thông báo nhập học
- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.
- Thông báo nhập học: Sau khi có kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo trực tiếp bằng điện thoại và thí sinh đã đăng ký dự tuyển nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường; nếu thí sinh nào chưa đến nhận,  Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi theo đường bưu điện.
V. Tổ chức thực hiện:
Thời gian
Nội dung công việc
Bộ phận thực hiện
 
Từ 05/3/2018
đến 09/3/2018
- Họp Hội đồng
 - Thành lập ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh, ban tư vấn tuyển sinh.
Hội đồng tuyển sinh
 
Từ 12/3/2018
đến 23/3/2018
- Chuẩn bị tờ rơi, băng rôn;
- Chuẩn bị kịch bản tư vấn tuyển sinh;
- Tập huấn tư vấn tuyển sinh.
- Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
- Tổ tư vấn tuyển sinh
 
Từ 02/4/2018
đến 11/5/2018
- Đi tư vấn tuyển sinh trực tiếp ở các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX.
- Gửi tài liệu tư vấn tuyển sinh gián tiếp ở các trường THCS, THPT, Trung tâm GDDN-GDTX .
- Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
- Tổ tư vấn tuyển sinh
 
Từ 02/4/2018
đến 30/11/2018
Phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh.
Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
 
Từ 14/5/2018
đến 27/5/2018
Thực hiện:
“Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp”
- Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
- Tổ tư vấn tuyển sinh
- Khoa chuyên môn
- Phòng TCHC, QT-TB, Đào tạo,
- Đoàn Thanh niên
 
Từ 20/8/2018
đến 31/8/2018
- Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1;
- Họp Hội đồng;
- Trình Hiệu trưởng ra quyết định trúng tuyển;
- Phát Giấy báo trúng tuyển.
- Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
- Hội đồng tuyển sinh
 
Từ 24/9/2018
đến 28/9/2018
- Tiếp nhận hồ sơ nhập học đợt 1;
- Phân lớp, phân khoa.
- Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
- Phòng Đào tạo
- Đoàn Thanh niên
 
Từ 01/10/2018
đến 05/10/2018
Thực hiện “Tuần lễ công dân”
- Phòng Đào tạo
- Khoa chuyên môn
- Đoàn Thanh niên
 
Từ 26/11/2018
đến 30/11/2018
- Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2;
- Họp Hội đồng;
- Trình Hiệu trưởng ra quyết định trúng tuyển;
- Phát Giấy báo trúng tuyển.
- Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
- Hội đồng tuyển sinh
 
Từ 03/12/2018
đến 07/12/2018
- Tiếp nhận hồ sơ nhập học đợt 2;
- Phân lớp, phân khoa.
- Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh
- Phòng Đào tạo
 
15:00, 07/12/2018
Họp tổng kết công tác tuyển sinh.
Hội đồng tuyển sinh
 
 
Nơi nhận:                                                                            
- Ban QT website;                                                                   
- Lưu: VT.                                                                                                
TMHĐTS
KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                     (Đã ký)
 

 


Lượt người xem:674
Tin khác
Thứ hai ,  17 /2 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               15,907
         Tất cả                     270,985
         Đang online             6