Bản tin

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO


                            TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     Bạc Liêu, ngày 04 tháng 4 năm 2018
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phòng Đào tạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:
1. Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng phòng
- Phụ trách chung và phụ trách mãn thực hiện công tác đào tạo; thư viện; công tác kiểm định, đánh giá chất lượng GDNN và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu;
- Ký duyệt các văn bản của phòng.
2. Phạm Văn Anh – Phó Trưởng phòng
- Thực hiện công tác khảo thí;
- Quản lý, thực hiện đào tạo liên kết và đào tạo, bồi dưỡng theo hợp đồng;
- Thực hiện công tác giáo vụ; thống kê, lưu trữ, báo cáo theo quy định;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; dự giờ, hội giảng cho đội ngũ giảng viên;
- Thực hiện các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng phòng;
- Ký duyệt các văn bản của phòng trong phạm vi phụ trách.
3. Lê Tấn Phương Vũ – Phó Trưởng phòng
- Phụ trách công tác học sinh sinh viên;
- Quản lý, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
- Thực hiện các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng phòng;
- Ký duyệt các văn bản của phòng trong phạm vi phụ trách.
4. Nguyễn Thị Xuân – Chuyên viên
Thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Thực hiện công tác văn thư của phòng: theo dõi văn bản đi - đến, tổng hợp các báo cáo, soạn thảo các quyết định,…;
- Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo chính quy, đào tạo ngắn hạn: tiến độ đào tạo, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu,…;
- Theo dõi hồ sơ giảng viên, hồ sơ đào tạo;
- Tổng hợp giờ giảng, thi tốt nghiệp hàng năm;
- Chuẩn bị nội dung bài đăng website;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
5. Thạch Thị Liên – Chuyên viên
Thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Quản lý hồ sơ HSSV các khóa;
- Theo dõi các lớp học: có kế hoạch thường xuyên, định kỳ kiểm tra sỉ số, chuyên cần, rèn luyện,…
- Lập kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo: dự giờ, hội giảng, kiểm tra hồ sơ giảng viên;
- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các nội dung thông báo, tuyên truyền cho HSSV khi có yêu cầu;
- Phối hợp với Đoàn thanh niên phân công HSSV tham gia phong trào; Phối hợp với Đoàn thanh niên và khoa chuyên môn phân công HSSV lao động, vệ sinh trong trường hàng tuần;
- Tổng hợp kết quả rèn luyện của HSSV theo học kỳ, năm học, đề xuất khen thưởng, kỷ luật;
- Lập kế hoạch tuần dự phòng, kế hoạch tham quan đối với từng khóa;
- Kết hợp với cô Xuân thực hiện các công việc của công tác tuyển sinh, đào tạo ngắn hạn;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
6. Nguyễn Minh Thiềm – Chuyên viên
Thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học, mô đun, đề thi tốt nghiệp; là thành viên của ban bóc đề và soạn đề thi; chủ động lên lịch bóc đề thi theo Lịch thi kết thúc môn học, mô đun;
- Cắt, ráp phách thi kết thúc môn học, mô đun; lên điểm thi;
- Tổng hợp điểm cuối học kỳ, cuối khóa của các lớp;
- In bằng tốt nghiệp, bản sao cho các khóa (chính quy và ngắn hạn);
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
7. Hoàng Thị Nguyệt – Chuyên viên
Thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Quản lý sổ lên lớp; theo dõi việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, Thời khóa biểu, Lịch thi kết thúc môn học, mô đun các khóa;
- Lập danh sách HSSV dự thi kết thúc môn học, mô đun;
- Cắt, ráp phách thi kết thúc môn học, mô đun; lên điểm thi; quản lý bài thi;
- Quản lý sổ cấp và phát bằng tốt nghiệp, bản sao cho các khóa (chính quy và ngắn hạn);
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
8. Thạch Thị Pholly – Chuyên viên
Thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Phụ trách quản lý thư viện trường;
- Phối hợp với cô Liên trong việc điều động HSSV tham gia các sự kiện;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
 

 

             HIỆU TRƯỞNG                                                    TP.ĐÀO TẠO

Lượt người xem:290
Tin khác
Thứ hai ,  17 /2 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               16,041
         Tất cả                     271,119
         Đang online             6