Bản tin

ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

 

CÁC LỚP CAO ĐẲNG:

1. CĐ.CNO 05 (Tải)

2. CĐ.CNO 06 (Tải)

3. CĐ.CNO 07 (Tải)

4. CĐ.CNT 07 (Tải)

5. CĐ.CTC 07 (Tải)

6. CĐ.ĐCN 05 (Tải)

7. CĐ.ĐCN 06 (Tải)

8. CĐ.ĐCN 07 (Tải)

9. CĐ.KML 05 (Tải)

10. CĐ.KML 06 (Tải)

11. CĐ.KML 07 (Tải)

12. CĐ.KXD 06 (Tải)

13. CĐ.VSL 06 (Tải)

14. CĐ.VSL 07 (Tải)

 

CÁC LỚP TRUNG CẤP

1. TC.CNO 16 (Tải)

2. TC.CNO 17 (Tải)

3. TC.CNT 17 (Tải)

4. TC.ĐCN 16 (Tải)

5. TC.ĐCN 17 (Tải)

6. TC.KML 16 (Tải)

7. TC.KML 17 (Tải)

8. TC.MTT 16 (Tải)

9. TC.MTT 17 (Tải)

10. TC.SMT 16 (Tải)

11. TC.SMT 17 (Tải)

12. TC.VSL 16 (Tải)

13. TC.VSL 17 (Tải)


Lượt người xem:250
Tin khác
Chủ nhật ,  19 /5 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               16,806
         Tất cả                     190,723
         Đang online             32