Bản tin

NGHỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

10 .NGHỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Chương trình môn học:

Tên nghề:                              Quản Lý Xây Dựng

Mã nghề:                               6580301

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Tập trung - Theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh:         Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời gian đào tạo:              03 năm

 

Mã MH/ MĐ

TÊN MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 
 

I

CÁC MÔN HỌC CHUNG.

18

435

157

255

23

 

MH 01

Chính trị.

3

75

41

29

5

 

MH 02

Pháp luật.

2

30

18

10

2

 

MH 03

Giáo dục thể chất.

2

60

5

51

4

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng.

3

75

36

35

4

 

MH 05

Tin học.

3

75

15

58

2

 

MH 06

Ngoại ngữ.

5

120

42

72

6

 

II

CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN.

90

2655

767

1762

126

 

II.1

Các môn học cơ sở.

36

810

405

348

56

 

MH 07

Cơ kỹ thuật.

2

45

28

14

3

 

MH 08

Vẽ kỹ thuật xây dựng.

4

90

30

53

7

 

MH 09

Pháp luật trong xây dựng.

3

60

25

30

5

 

MH 10

Anh văn chuyên ngành.

3

60

25

31

4

 

MH 11

Quản lý dự án xây dựng.

3

60

35

21

4

 

MH 12

Địa chất công trình.

2

45

18

24

3

 

MH 13

Lý thuyết xác suất thống kê.

2

45

26

16

3

 

MH 14

Nghiệp vụ đấu thầu.

3

60

18

38

4

 

MH 15

Vật liệu xây dựng.

2

45

30

12

3

 

MH 16

Năng suất lao động trong quản lý xây dựng.

1

30

16

12

2

 

MH 17

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

1

30

18

10

2

 

MH 18

Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp xây dựng.

2

45

30

12

3

 

MH 19

Quản trị chất lượng trong xây dựng.

1

30

15

14

1

 

MH 20

An toàn lao động.

1

30

20

7

3

 

MH 21

Trắc đạc.

3

60

24

32

4

 

MH 22

Máy xây dựng.

1

30

18

10

2

 

MH 23

Kết cấu thép.

2

45

30

12

3

 

II.2

Các mô đun chuyên môn.

54

1845

362

1413

70

 

MĐ 24

Cấu tạo kiến trúc.

2

60

15

42

3

 

MĐ 25

Cơ đất - Nền móng.

4

120

30

85

5

 

MĐ 26

Kết cấu bê tông cốt thép.

4

120

30

85

5

 

MĐ 27

Lập, thẩm định và phân tích dự án đầu tư xây dựng.

4

120

30

85

5

 

MĐ 28

Cấp thoát nước.

2

60

25

32

3

 

MĐ 29

Kinh tế xây dựng.

4

120

30

85

5

 

MĐ 30

Lắp đặt điện.

2

60

15

39

6

 

MĐ 31

Kỹ thuật thi công.

4

150

42

100

8

 

MĐ 32

Tổ chức thi công.

3

90

30

55

5

 

MĐ 33

Dự toán xây dựng.

4

120

30

85

5

 

MĐ 34

Tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng.

6

240

25

205

10

 

MĐ 35

Tin học ứng dụng trong thiết kế xây dựng.

6

240

25

205

10

 

MĐ 36

Đồ án quản lý thi công xây dựng tổng hợp.

3

105

15

90

0

 

MĐ 37

Thực tập tốt nghiệp.

6

240

20

220

0

 

Tổng cộng

108

3090

924

2016

149

 

Kỹ năng nghề nghiệp:

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công những công trình có quy mô vừa; biết tính khái toán công trình, bóc tách bản vẽ và lập dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu.

            - Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng.

            - Tính toán được khối lượng, vật liệu, nhân công, tổ chức thi công các công việc của nghề.

            - Có khả năng giao tiếp; kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, nhanh nhẹn và sáng tạo.

            - Có khả năng sử dụng các phần mềm tin học thông dụng như Word, Excel và các phần mềm tin học trong xây dựng như Autocad, Etabs, MsProject, phần mềm dự toán...

            - Ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công việc thực tế của nghề và xử lý được những vấn đề phức tạp của nghề phát sinh trong quá trình làm việc.

            - Đảm bảo an toàn lao động trong thực hành, vận hành trang thiết bị, máy móc.

 

Cơ hội việc làm:

- Làm chuyên viên tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng trong các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng;

- Tham gia lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng;

- Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động; Giám đốc dự án, giám đốc các tổ chức, doanh nghiệp trong  lĩnh vực xây dựng. 


Lượt người xem:988
Tin khác