Bản tin

Nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh - hệ Trung cấp

Tên nghề: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Mã nghề: 5520255

Trình độ đào tạo: Trung cấp        

Hình thức đào tạo:Tập trung –Theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Nội dung chương trình:

Mã MH
/MĐ/
HP

Tên môn học, mô đun

Số tín
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực hành

Kiểm
tra

I

 Các môn học chung/đại cương

12

255

94

148

13

MH 01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

2

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề:

67

1615

407

1141

67

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

27

485

224

235

26

MH 07

Toán ứng dụng         

3

60

23

33

4

MH 08

Vẽ kỹ thuật

3

45

30

13

2

MH 09

Kỹ thuật điện

3

45

30

13

2

MH 10

An toàn lao động Điện - lạnh

2

30

26

2

2

MH 11

Kỹ thuật nhiệt

3

45

30

13

2

MH 12

Cơ sở kỹ thuật lạnh

4

60

45

13

2

MH 13

Điện cơ bản

3

60

15

41

4

MĐ 14

Thực tập Hàn

3

70

15

51

4

MĐ 15

Thực tập  Gò

3

70

10

56

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

40

1130

183

906

41

MĐ 16

Trang bị điện hệ thống lạnh

4

90

15

69

6

MĐ 17

Bơm - Quạt - Máy nén

3

90

18

69

3

MĐ 18

Thiết bị hệ thống lạnh 

4

120

28

88

4

MĐ 19

Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh

3

80

15

59

6

MĐ 20

Thực tập tại doanh nghiệp

4

120

8

112

0

MĐ 21

Hệ thống máy lạnh dân dụng

5

120

30

82

8

MĐ 22

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

5

120

30

82

8

MĐ 23

Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

6

150

29

115

6

MĐ 24

Thực tập tốt nghiệp

6

240

10

230

0

TỔNG CỘNG:

79

1870

501

1289

80

 

 


Lượt người xem:1008
Tin khác
Thứ tư ,  29 /6 /2022

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               52,798
         Tất cả                     538,316
         Đang online             25