Bản tin

Nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh - hệ Trung cấp

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên nghề: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Mã nghề: 5520255

Trình độ đào tạo: Trung cấp        

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo trung cấp vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo trình độ trung cấp vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; Cụ thể:

- Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về: Vật liệu kỹ thuật lạnh, Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Trang bị điện trong hệ thống lạnh, Đo lường điện - lạnh, An toàn lao động;

+ Trình bày các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của các thiết bị lạnh;

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh;

+ Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị lạnh dân dụng và thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh,;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị lạnh dân dụng, thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh.

+ Trình bày được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện-lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nn.

- Kỹ năng:

+ Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, đúng quy trình và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sử dụng được các dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh, thao tác các thiết bị lạnh đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật;

+ Làm được một số kỹ năng cơ bản về Nguội, Hàn, Gò và lắp đặt mạch điện đơn giản;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 29

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2550 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 285 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2265 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 728 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1694 giờ; kiểm tra: 128 giờ

- Thời gian khóa học: 90 tuần

3. Nội dung chương trình:

Mã MH
/MĐ/
HP

Tên môn học, mô đun

Số tín
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực hành/
thực tập/
thí nghiệm/
bài tập/
thảo luận

Kiểm
tra

I

 Các môn học chung/đại cương

14

285

126

142

17

MH 01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

1

15

11

3

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

26

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

5

120

47

65

8

MH 05

Tin học

2

30

13

15

2

MH 06

Anh văn

3

60

30

27

3

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề:

98

2265

602

1552

111

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

43

825

357

4194

49

MH 07

Toán ứng dụng

6

120

46

70

4

MH 08

Vẽ kỹ thuật

3

45

30

13

2

MH 09

Cơ kỹ thuật

3

45

30

13

2

MH 10

Kỹ thuật điện

3

45

30

13

2

MH 11

An toàn lao động Điện - lạnh

2

30

26

2

2

MH 12

Kỹ thuật nhiệt

3

45

30

13

2

MH 13

Cơ sở kỹ thuật lạnh

4

60

45

13

2

MH 14

Vật kỹ thuật liệu lạnh

2

30

26

2

2

MĐ 15

Đo lường Điện - Lạnh

2

45

15

28

2

MĐ 16

Điện cơ bản

3

60

15

41

4

MĐ 17

Nguội cơ bản

3

75

15

54

6

MĐ 18

Gò cơ bản

3

75

15

54

6

MĐ 19

Hàn cơ bản

3

75

15

54

6

MĐ 20

Hàn MAG, MIG cơ bản

3

75

15

54

6

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

55

1440

245

1133

62

MĐ 21

Trang bị điện hệ thống lạnh

4

90

15

69

6

MĐ 22

Bơm - Quạt - Máy nén

9

210

45

155

10

MĐ 23

Thiết bị hệ thống lạnh

7

180

40

132

8

MĐ 24

Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh

3

75

15

54

6

MĐ 25

Hệ thống máy lạnh dân dụng

7

180

30

142

8

MĐ 26

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

5

120

30

82

8

MĐ 27

Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

10

240

45

185

10

MĐ 28

Động cơ đốt trong

4

105

15

84

6

MĐ 29

Thực tập tốt nghiệp

6

240

10

230

0

TỔNG CỘNG:

112

2550

728

1694

128

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nội dung: Tham quan cơ sở sản xuất, đọc sách thư viện, tham gia các câu lạc bộ thể thao, tiếng Anh, tham gia các hoạt động đoàn.

- Thời gian: Theo kế hoạch, thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Hình thức: vấn đáp/tự luận/thực hành hoặc kết hợp.

- Thời gian: Thực hành: không quá 8 giờ; Tự luận từ 60 đến 120 phút; Vấn đáp không quá 20 phút/sinh viên.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo kế hoạch giảng dạy và lịch của khoa chuyên môn.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo, không chịu hình thức k luật, có điểm trung bình từ 5.0 trở lên, sẽ  đơc xét dự thi tốt nghiệp.


 


Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

 

 

- Thực hành nghề nghiệp

Viết

Vấn đáp

 

 

Bài thi thực hành

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 8 giờ

 

- Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp cho người học nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh theo quy chế thi, kiểm tra.


Lượt người xem:263
Tin khác
Chủ nhật ,  19 /5 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               16,658
         Tất cả                     190,575
         Đang online             16