Bản tin

Nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh - hệ Cao đẳng

NGHỀ VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Chương trình môn học:

Tên nghề: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Mã nghề: 6520255

Trình độ đào tạo: Cao đẳng;

Hình thức đào tạo: Tập trung – Theo niên chế;

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Nội dung chương trình:

Mã MH
/MĐ/
HP

Tên môn học, mô đun

Số tín
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó


thuyết

Thực hành

Kiểm
tra

I

Các môn học chung/đại cương

17

435

157

255

23

MH 01

Chính trị

3

75

41

29

5

MH 02

Pháp luật

1

30

18

10

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

3

75

36

35

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

2

MH 06

Anh văn

5

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề:

127

2755

847

1764

144

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

46

915

439

416

60

MH 07

Vẽ kỹ thuật

2

45

30

13

2

MH 08

Cơ kỹ thuật

2

45

30

13

2

MH 09

Kỹ thuật điện

2

45

30

13

2

MH 10

An toàn lao động Điện - Lạnh

2

30

26

2

2

MH 11

Kỹ thuật nhiệt

3

45

30

13

2

MH 12

Cơ sở kỹ thuật Lạnh

2

60

45

13

2

MH 13

Tổ chức sản xuất

2

30

28

0

2

MH 14

Marketing

3

30

28

0

2

MH 15

Anh văn chuyên ngành

2

45

40

3

2

MĐ 16

Điện cơ bản

3

60

15

41

4

MĐ 17

Nguội cơ bản 

3

60

15

39

6

MĐ 18

Gò cơ bản      

3

60

15

39

6

MĐ 19

Hàn cơ bản    

3

60

15

39

6

MĐ 20

Hàn MAG, MIG cơ bản

2

75

15

54

6

MH 21

Kỹ thuật điện tử

2

30

17

11

2

MĐ 22

Điện tử công suất

4

60

15

41

4

MĐ 23

Kỹ thuật số     

4

45

15

28

2

MH 24

AutoCAD

2

90

30

54

6

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

81

1840

408

1348

84

MH 25

Tự động hóa hệ thống lạnh

4

60

53

1

6

MĐ 26

Trang bị điện hệ thống lạnh 

3

110

20

85

5

MĐ 27

Bơm - Quạt - Máy nén

8

90

18

69

3

MĐ 28

Thiết bị hệ thống lạnh

7

120

28

88

4

MĐ 29

Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh       

3

80

15

59

6

MĐ 30

Hệ thống máy lạnh dân dụng

7

120

30

82

8

MĐ 31

Hệ thống máy lạnh thương nghiệp

2

45

7

36

2

MĐ 32

Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

9

180

44

130

6

MĐ 33

Hệ thống máy lạnh công nghiệp II

4

90

45

39

6

MĐ 34

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

5

120

30

82

8

MĐ 35

Thực tập tại doanh nghiệp   

5

150

5

145

 

MĐ 36

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

3

75

15

54

6

MĐ 37

Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh

3

90

10

75

5

MĐ 38

PLC        

4

90

18

65

7

MĐ 39

Lắp đặt hệ thống lạnh

5

120

30

82

8

MĐ 40

Chuyên đề điều hòa không khí ô tô

3

60

30

26

4

MĐ 41

Thực tập tốt nghiệp

6

240

10

230

 

TỔNG CỘNG:

144

3190

1004

2019

167

 

Kỹ năng nghề nghiệp:

- Xác định được các nguyên nhân, sửa chữa được các hư hỏng thông thường của thiết bị lạnh theo quy trình;

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy trình các thiết bị lạnh trong công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng;

- Tính toán chọn được thiết bị lạnh theo yêu cầu sử dụng.

Cơ hội việc làm:

- Tự cá nhân có thể mở cơ sở sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh và lắp đặt máy lạnh;

- Làm việc ở các xí nghiệp chế biến thủy sản, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, nhà máy hoặc ở khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh tại các vị trí như vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống lạnh, thiết bị điện gia dụng, điện công nghiệp; Tham gia kinh doanh, tiếp thị, tư vấn, thiết kế sử dụng thiết bị lạnh.

 

 


Lượt người xem:1241
Tin khác
Thứ tư ,  29 /6 /2022

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               52,796
         Tất cả                     538,314
         Đang online             24