Bản tin

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CHI BỘ I

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                      CHI BỘ I

                       -------------                                                                 Bạc Liêu, ngày 20 tháng 12 năm 2017

                                                                                          

 

 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG CHI BỘ I

 (Tính đến tháng 12/2017)

 

                          

1. Đội ngũ Cán bộ - Đảng viên

Chi bộ I được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 8 năm  2016, là Chi bộ tập trung các đảng viên của 2 phòng Tổ chức - Hành chính, Quản trị - Thiết bị và Ban giám hiệu. Chi bộ I đã tổ chức kết nạp thêm 01 đồng chí đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ đến thời điểm hiện nay là 09 đồng chí đảng viên (05 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị).

2. Về công tác phát triển Đảng trong năm qua                          

                Từ khi được thành lập, Chi bộ I luôn luôn quan tâm và đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong cán bộ giáo viên trẻ như:  tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố các đoàn thể và xác định công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ theo tinh thần phát triển nhanh về số lượng, đảm bảo chất lượng Đảng là quan trọng nhất.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng đạt chỉ tiêu trong nhiệm kỳ kết nạp mới từ 01 đảng viên trở lên. Chi bộ coi trọng công tác phát triển Đảng nhằm bổ sung cho Đảng những quần chúng trẻ, ưu tú. Bí thư, phó Bí thư phối hợp chặt chẽ với các bộ phận công đoàn, Đoàn thanh niên…hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các chi bộ đạt hiệu quả cao nhất.

 

3. Thực tế công tác phát triển đảng từ sau Đại hội đến nay

a. Những việc đã làm được

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2020 chi bộ xem công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu của chi bộ và là tiêu chí tự đánh giá, xếp loại chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm. Chi bộ I đã đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên là nơi giới thiệu công đoàn viên tích cực, đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét, giới thiệu đi học lớp Nhận thức về Đảng, phân công đảng viên bồi dưỡng phát triển Đảng).

Chi bộ cũng đã quan tâm tham mưu đến đảng ủy nhà trường cử 03 đồng chí đi học Trung cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí đi học bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; đối với đảng viên mới Chi bộ đã cử 02 đồng chí đi học kiến thức QPAN đối tượng 4 và tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.

Chi bộ tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng và tiếp tục bồi dưỡng  đề nghị chuyển đảng viên chính thức cho 03 đồng chí. Thời gian qua Chi bộ đã tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới, tính đến thời điểm hiện nay có 09 đảng viên và đã thông qua cho hoàn tất 01 hồ sơ lý lịch 01 quần chúng ưu tú để chi bộ chăm bồi phát triển đảng.

                Qua họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hàng năm cho thấy chi bộ không có đảng viên không đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ

b. Những hạn chế chưa làm được

                -  Công tác phát triển  Đảng trong Cán bộ, giảng viên trẻ còn gặp khó khăn vì phần lớn các giảng viên trẻ tập trung tại các khoa và trung tâm.

                - Với quy mô còn ít, chỉ có 09 đảng viên chi bộ chưa thành lập được chi ủy, chưa có biên chế chuyên trách phụ trách công tác đảng vụ./.

               

Nơi nhận:

-          Đảng ủy;

-          Lưu: Vp.

                            BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

                             


Lượt người xem:155
Tin khác
Chủ nhật ,  19 /5 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               16,788
         Tất cả                     190,705
         Đang online             23