Bản tin

TRANG THÔNG TIN CHI BỘ II

1. Giới thiệu

      Tính đến nay, Chi bộ II được hình thành và phát triển được 3 năm. Tổng số đảng viên trong chi bộ là 11 đồng chí thuộc hai đơn vị là Phòng Đào Tạo,  Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe. Các đồng chí trong Chi bộ đều thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Nên trong 2 năm qua, Chi bộ được Đảng bộ nhà trường tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong thời gian tới, tập thể Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phấn đấu hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

2. Nhân sự

 

1. Nguyễn Thanh Sang

Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

ĐT: 0913.834.278

Email: thanhsangbl2000@yahoo.com

 

 

 

 

2. Phạm Văn Anh

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư

ĐT: 0918.437.037

Email: phamvananh69@gmail.com

 

 

 

 

3. Trần Thị Ngọc Lan

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0988.390.790

Email: tranlan.bl70@yahoo.com

 

 

 

 

4. Nguyễn Minh Thiềm

Chức vụ Đảng: Chi ủy viên

ĐT: 0978.536.363

Email: minhthiem.cdn@gmail.com

 

 

5. Nguyễn Văn Tám Em

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0947.304.393

Email: nguyenvantamem@gmail.com

 

 

6. Nguyễn Công Danh

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0919.761.762

Email: nguyencongdanh@gmail.com

 

 

7. Trần Văn Nam

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0913.952.696

Email: vannambl99@gmail.com

 

 

8. Nguyễn Thị Xuân

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0917.447.737

Email: nguyenxuan.cdn@gmail.com

 

 

 

 

9. Trần Văn Khỏe

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0917.440.011

Email: tranvankhoe@gmail.com

  

 

10. Mai Thanh Long Hồ

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0907.108.234

Email: mtlhpl@yahoo.com

 

 

 

11. Lê  Tấn Phương Vũ

Chức vụ Đảng: Đảng viên

ĐT: 0918.613.557

Email: vu20152015@gmail.com

3. Kế hoạch

(đang cập nhật)

4. Báo cáo

(đang cập nhật)

5. Thông tin khác

- Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (xem).

- Lễ kết nạp Đảng viên mới (xem).

 

 

 

 

 

Đăng bài: Tổ TTTT


Lượt người xem:606
Tin khác
Chủ nhật ,  24 /9 /2023

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               68,192
         Tất cả                     677,288
         Đang online             18