Bản tin

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CHI BỘ I TRONG SẠCH VỮNG MẠNH NĂM 2018

 

                ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

CAO ĐẲNG NGHỀ BẠC LIÊU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: I

 

*

Bạc Liêu,  ngày 09  tháng 12 năm 2017

       

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG

CHI BỘ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

NĂM 2018   

 

                                Kính gửi:               Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

     

                Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Chi bộ I trực thuộc Đảng bộ Trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu năm 2018;

                Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá TCCS Đảng loại hình đơn vị sự nghiệp.

                Nay, Chi bộ I đăng ký Kế hoạch phấn đấu đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh” năm 2018” với nội dung đăng ký như sau:

      1- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

      2- Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng;

      3- Lãnh đạo tốt công tác xây dựng tổ chức chính quyền và các đoàn thể;

      4- Lãnh đạo tốt việc thực hiện công tác xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh; 

      5- Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQTW4-Khóa XII về “Tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Không vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm.

      6- Phấn đấu trong năm 2018: kết nạp 1 đảng viên.

                Trên đây là nội dung Kế hoạch đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018 của chi bộ I, rất mong nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu để chi bộ I thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018./.

                                                                                                                                          T/M CHI BỘ

                                                                                                                                             BÍ THƯ

Nơi nhận:

     - Như kính gửi;                                                                                                                (đã ký)

     - Lưu VP

 

                                                                                                                                     Ngô Thị Thu Hương


Lượt người xem:136
Tin khác
Thứ tư ,  19 /6 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               18,222
         Tất cả                     200,282
         Đang online             86