Bản tin

TRANG THÔNG TIN CHI BỘ III

 1. Giới thiệu
     Chi bộ III được thành lập theo Quyết định số 03-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 8 năm 2016, là Chi bộ tập trung các đảng viên của hai Khoa Điện và Công nghệ thông tin. Chi bộ IIđến 5/2018 có 12 đảng viên, trong đó chính thức 09 đồng chí, dự bị 03 đồng chí. Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ năm 2018 chi bộ III đã được Đảng ủy nhà trường tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động.
2. Nhân sự
 
 
 
1. Đồng chí NGUYỄN VIỆT TRIỀU
Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ; UV.BCH Đảng ủy.
ĐT: 0913.76.79.74
Email: ngvitrieu@gmail.com
 
 
 
 
2. Đồng chí TRƯƠNG MINH ĐIỀN
Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.
ĐT: 0942.456.326
Email: mrtmdien@gmail.com
 
 
 
 
3. Đồng chí MÃ TUẤN KIỆT
Chức vụ Đảng: UV. BCH Chi bộ III.
ĐT: 0918.690.580
Email: mtkiet1982@gmail.com
 
 
 
 
4. Đồng chí VÕ CHÍ DŨNG
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0919.957.217
Email: vochidung74@gmail.com
 
 
 
 
5. Đồng chí PHẠM TRỌNG NGUYỄN
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0912.463.809
Email: tu.phamtrongnguyen84@gmail.com
 
 
 
 
6. Đồng chí HUỲNH HỮU NHI
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0979.176.782
Email: huynhhuunhi82@gmail.com
 
 
 
 
7. Đồng chí DƯƠNG TẤN TÀI
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0919.703.398
Email: taicdnlb2@gmail.com
 
 
 
 
8. Đồng chí LÂM VĂN TÍNH
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0947.033.507
Email: lvtinhpro@gmail.com
 
 
 
 
 
9. Đồng chí LƯƠNG HỮU THANH
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0918.829.196
Email: luonghuuthanh68@gmail.com
 
 
 
 
10. Đồng chí NGÔ HUYỀN TRANG
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0919.328.448
Email: trang25t1@yahoo.com
 
 
 
 
 
11. Đồng chí CHIÊM VĂN SANG
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0947.412.147
Email: sang19972@gmail.com
 
 
 
 
12. Đồng chí Võ Chí Thiện
Chức vụ Đảng: Đảng viên.
ĐT: 0942.162.105
Email: chithien1912@gmail.com
 3. Kế hoạch
     (đang cập nhật)
4. Báo cáo
      (đang cập nhật)
 5. Thông tin khác
     (đang cập nhật)
 

 


Lượt người xem:236
Tin khác
Thứ ba ,  23 /7 /2019

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               22,086
         Tất cả                     214,644
         Đang online             64