Bản tin

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN KHOA ĐIỆN

 

NHÂN SỰ KHOA ĐIỆN

1. ThS. Nguyễn Việt Triều

Chức vụ: Trưởng Khoa

2. ThS. Võ Chí Dũng

Chức vụ: Giảng viên

3. KS. Quách Văn Hùng

Chức vụ: TBM

4. ThS. Hoàng Văn Tùng

Chức vụ: Giảng viên

5. KS. Dương Thành Ngoan

Chức vụ: Giảng viên

6. ThS. Dương Tấn Tài

Chức vụ: Giảng viên

7. KS. Lương Hữu Thanh

Chức vụ: Giảng viên

8. ThS. Trần Văn Thảo

Chức vụ: Giảng viên

9. ThS. Nguyễn Hoàng Sang

Chức vụ: TBM

10. KS. Mã Sở Hiến

Chức vụ: Tổ Phó Bộ môn

11. KS. Huỳnh Ngọc Tuyên

Chức vụ: Giảng viên

12. KS. Nguyễn Hoàng Thám

Chức vụ: Giảng viên

13. ThS. Nguyễn Ngọc Sang

Chức vụ: TBM

14. ThS. Lý Bé Quyên

Chức vụ: Giảng viên


Lượt người xem:72
Tin khác
Chủ nhật ,  24 /9 /2023

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               68,184
         Tất cả                     677,280
         Đang online             14