Bản tin

KHOA CƠ KHÍ

 

THÔNG TIN KHOA CƠ KHÍ

 

Khoa Cơ khí trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu là một trong những khoa được hình thành từ những năm đầu thành lập trường. Khoa phụ trách đào tạo 03 ngành nghề chính là Cắt gọt kim loại, Chế tạo thiết bị cơ khí, Công nghệ ô tô, mỗi nghề có hai bậc trung cấp, cao đẳng và thường xuyên tổ chức các lớp nghề ngắn hạn. Trong đó, Công nghệ ô tô hiện đang là nghề trọng điểm khu vực mà trường được Nhà nước đầu tư để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của địa phương và khu vực. Trang thiết bị phục vụ đào tạo ngày càng được đầu tư nâng cấp, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và sửa chữa ô tô, cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề cao, năng động, tự tin, trách nhiệm với công việc, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

*Đội ngũ cán bộ giáo viên:   Tổng số 12: trong đó có 05 thạc sỹ, 04 đại học, 03 Cao đẳng

Nhân sự gồm:

 

 

1/ Phó trưởng khoa: Huỳnh Thanh Dũng

Trình độ chuyên môn:

-         Kỹ sư thiết kế máy

Số điện thoại: 0909 36 33 66

Email: thanhdungtkm@gmail.com

 

 

2/ Tổ trưởng Bộ môn Công nghệ ô tô: ThS. Hồng Thái Hòa

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-          Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí động lực

Số điện thoại: 0919 232 457

Email: hongthaihoacdnbl18@gmail.com

 

 

3/ Tổ trưởng Bộ môn Cơ khí chế tạo: ThS. Quách Quốc An

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-          Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Số điện thoại: 0909 84 00 38

Email: qquocan@gmail.com

 

 

4/ Giáo viên: Lê Minh Bảy

Trình độ chuyên môn:

-         Chuyên gia ngành ô tô

-         Chứng chỉ dạy kỹ năng nghề bậc cao đẳng do Tổng cục Dạy nghề cấp

Số điện thoại: 0888 72 72 92

 

5/ Giảng viên: ThS. Dương Hữu Anh

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Kỹ thuật Cơ khí động lực

Số điện thoại: 0949 502 052

Email:

anhduonghuu@gmail.com

 

 

 

6/ Giáo viên: Nguyễn Thành Phương

Trình độ chuyên môn:

-         Chuyên gia ngành Cơ khí chế tạo máy

-         Chứng chỉ dạy kỹ năng nghề bậc cao đẳng do Tổng cục Dạy nghề cấp

Số điện thoại: 0945 68 6343

Email:

nguyenthanhphuong66@gmail.com

 

 

 

7/ Giảng viên: Trương Văn Quận

Trình độ chuyên môn:

-         Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Số điện thoại: 0911 529 866

Email:

truongvanquan1977@gmail.com

 

 

 

8/ Giảng viên: Trần Thị Thắm

Trình độ chuyên môn:

-         Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy kỹ thuật

-         Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Số điện thoại: 0919 927 653

Email:

thamtcn@gmail.com

 

 

 

9/ Giảng viên: Quan Hồng Đông

Trình độ chuyên môn:

-         Thạc sĩ Thiết kế kỹ thuật cơ khí

Số điện thoại: 0972 587 944

Email:

quanhongdong@yahoo.com

 

 

 

10/ Cán sự khoa: Trần Thị Bạch Tuyết

Trình độ chuyên môn:

-         Cử nhân Quản trị nhân lực

Số điện thoại: 0908 072 472

Email:

tuyetnghi0109@gmail.com

 

 

 

11/ Giảng viên: Nguyễn Ngọc Châu

Trình độ chuyên môn:

-         Kỹ sư Công nghệ ô tô

Số điện thoại: 0902 372 306

Email: chaunguyenoto@gmail.com

 

 

12/ Giáo viên: Huỳnh Quang Bình

Trình độ chuyên môn:

-         Cao đẳng Cơ khí động lực

Số điện thoại: 0123 678 0011

Email: huynhbinhcno03@gmail.com

                                                   

* Cơ sở vật chất:

          - 01 văn phòng khoa

          - 04 xưởng thực hành tại 02 Cơ sở

* Chương trình đào tạo: 

          Đã xây dựng 06 bộ chương trình:

          - Hệ Cao đẳng nghề:

                   + Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại;

                    + Chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí;

                   + Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô.

          - Hệ Trung cấp nghề:

                   + Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại;

                   + Chương trình đào tạo nghề Chế tạo thiết bị cơ khí;

                   + Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô.

          - Hệ Sơ cấp nghề:

                   + Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Tiện;

                   + Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Gò - Hàn;

                   + Chương trình đào tạo nghề Sửa chữa máy nổ;

                   + Chương trình đào tạo nghề Sửa chữa xe gắn máy.

* Thông tin nghề:

1. Cắt gọt kim loại

          Kỹ năng nghề nghiệp: Giải thích được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại máy công cụ (tiện, phay, bào...). Phương pháp gia công trên máy tiện và máy phay CNC, máy tiện và máy phay vạn năng, máy bào, máy bào xọc, máy mài phẳng, máy mài tròn ngoài, máy doa,...

- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công. Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản.

- Đọc và phân tích được bản vẽ cơ khí để gia công thành phẩm; sử dụng thành thạo các lạo máy công cụ để gia công chi tiết máy theo yêu cầu.

          Cơ hội việc làm:

- Làm cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, quản đốc phân xưởng tại các xưởng đóng tàu, nhà máy sản xuất phụ tùng cơ khí, cơ sở chế tạo có sử dụng thiết bị cơ khí; các doanh nghiệp chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí (máy bơm, máy gặt đập liên hợp, máy ủi, máy đào, xáng cạp, tàu vận tải...).

- Giảng dạy tại các trường hay cơ sở dạy nghề.

- Tự mở cơ sở gia công, sửa chữa các sản phẩm cơ khí.

2. Công nghệ ô tô

          Kỹ năng nghề nghiệp: Giải thích được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ đốt trong; tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các dạng hư hỏng của xe gắn máy, xe ô tô và các loại phương tiện; sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chẩn đoán hư hỏng của xe ô tô, thiết bị sửa chữa xe gắn máy và xe ô tô.

          Cơ hội việc làm:

- Làm cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, quản đốc tại các trạm đăng kiểm, nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô, mô tô;

- Giảng dạy tại các trường hay cơ sở dạy nghề.

- Tự mở cơ sở sửa chữa mô tô, ô tô, máy tàu thuỷ hoặc doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ô tô, mô tô.

* Khoa có 02 Bộ môn trực thuộc: Công nghề ô tô, Cơ khí Chế tạo máy

* Các lớp học tại khoa:

1. Cao đẳng Công nghệ ô tô, khóa 2015 – 2018 (CĐ.CNO 05 - Sĩ số: 21)

          - Chủ nhiệm: Thầy Trương Văn Quận

          - Lớp trưởng: Sơn Hồng Toàn

          - Lớp phó: Trần Phi Lực

2. Cao đẳng Công nghệ ô tô, khóa 2016 – 2019 (CĐ.CNO 06 - Sĩ số: 17)

          - Chủ nhiệm: Thầy Trương Văn Quận

          - Lớp trưởng: Châu Toàn Trung

          - Lớp phó: Trịnh Xuân Ngữ

3. Cao đẳng Công nghệ ô tô, khóa 2017 – 2020 (CĐ.CNO 07 - Sĩ số: 40)

          - Chủ nhiệm: Thầy Quan Hồng Đông

          - Lớp trưởng: Dương Chí Nguyện

          - Bí thư: Trần Quang Hạ

4. Cao đẳng Chế tạo thiết bị cơ khí khóa 2017 – 2020 (CĐ.CTC 07 - Sĩ số: 11)

          - Chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Thành Phương

          - Lớp trưởng: Thạch Sho Ly

          - Bí thư: Nguyễn Uy Tín

5. Trung cấp Công nghệ ô tô khóa 2016 – 2018 (TC.CNO 16 - Sĩ số: 16)

          - Chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Thành Phương

          - Lớp trưởng: Nguyễn Công Tiển

          - Bí thư: Huỳnh Kim Thạch

6. Trung cấp Công nghệ ô tô khóa 2017 – 2019 (TC.CNO 17 - Sĩ số: 42)

          - Chủ nhiệm: Thầy Lê Minh Bảy

          - Lớp trưởng: Trần Minh Luân

          - Bí thư: Nguyễn Trọng Nghĩa

* Một số hình ảnh hoạt động:

 

 

 

 

* Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

          Số 68 – Tôn Đưc Thắng, Khóm 7, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

          Điện thoại: 0293823212

          Email: caodangnghebl.cokhi@gmail.com  

 


Lượt người xem:1013
Tin khác
Chủ nhật ,  2 /4 /2023

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               46,740
         Tất cả                     622,217
         Đang online             1