Bản tin

Nghề Công nghệ ô tô - hệ Trung cấp

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô

Mã ngành, nghề: 5510216

Trình độ đào tạo: Trung Cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung - Theo niên chế

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

3. Nội dung chương trình:

 

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm

tra

I

Các môn học chung

11

255

94

148

13

MH01

Chính trị

1

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Ngoại ngữ

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

69

1745

477

1165

103

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

15

275

133

123

19

MH 07

Điện kỹ thuật

3

45

27

15

3

MH 08

Cơ ứng dụng

3

45

26

15

4

MH 09

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

2

30

19

8

3

MH 10

Vẽ kỹ thuật

3

45

30

12

3

MH 11

An toàn lao động

2

30

25

3

2

MĐ 12

Thực hành Nguội cơ bản

1

40

3

35

2

MĐ 13

Thực hành Hàn cơ bản

1

40

3

35

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

54

1470

344

1042

84

MĐ 14

Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa

2

60

15

42

3

MĐ 15

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí

3

75

15

56

4

MĐ 16

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ

4

105

30

69

6

MĐ 17

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát

3

90

18

68

4

MĐ 18

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

4

120

30

84

6

MĐ 19

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

3

90

27

58

5

MĐ 20

Thực hành mạch điện cơ bản

3

90

25

60

5

MĐ 21

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô

5

120

30

82

8

MĐ 22

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực

5

120

30

84

6

MĐ 23

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển - lái

4

90

25

60

5

MĐ 24

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh + ABS

5

120

30

84

6

MĐ 25

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ôtô

4

90

26

58

6

MĐ 26

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô - xe máy

2

90

20

65

5

MĐ 27

Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô

2

60

15

42

3

MĐ 28

Thực tập tại cơ sở sản xuất

5

150

8

130

12

Tổng cộng

80

2000

571

1313

116

 

 

 


Lượt người xem:1033
Tin khác
Thứ bảy ,  20 /4 /2024

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               65,570
         Tất cả                     735,514
         Đang online             6