Bản tin

Nghề Chế tạo thiết bị cơ khí - hệ Trung cấp

 Tên ngành, nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã ngành, nghề: 5520104

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương,

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

3. Nội dung chương trình

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm

tra

I

Các môn học chung

11

255

94

148

13

MH01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Ngoại ngữ

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên ngành

 

1.745

465

1.194

86

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

19

330

245

88

21

MH 07

Toán ứng dụng

5

90

36

50

4

MH 08

Vẽ kỹ thuật

4

75

45

26

4

MH 09

Dung sai và lắp ghép

2

45

38

3

4

MH 10

Cơ lý thuyết

3

45

38

3

4

MH 11

Vật liệu cơ khí

3

45

40

2

3

MĐ 12

Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động

2

30

24

4

2

II.2

Các môn học- mô đun chuyên môn ngành, nghề

49

1.415

220

1.130

65

MĐ 13

Kỹ thuật Nguội

3

90

16

63

11

MĐ 14

Kỹ thuật Gò

3

90

12

72

6

MĐ 15

Kỹ thuật Hàn

4

105

17

79

9

MĐ 16

Hàn cắt khí cơ bản

3

80

8

68

4

MĐ 17

Sử dụng dụng cụ thiết bị nghề CTTBCK

2

60

8

48

4

MĐ 18

Đo kiểm tra kích thước thiết bị cơ khí

2

70

10

56

4

MĐ 19

Chống gỉ kết cấu thiết bị cơ khí

3

80

12

64

4

MĐ 20

Kỹ thuật Tiện cơ bản

4

120

30

86

4

MĐ 21

Kỹ thuật Phay

4

120

38

79

3

MĐ 22

Kỹ thuật Tiện nâng cao

4

120

30

86

4

MĐ 23

Chế tạo băng tải

5

140

15

121

4

MĐ 24

Chế tạo lan can cầu thang

2

60

6

50

4

MĐ 25

Chế tạo khung nhà công nghiệp

3

80

10

66

4

MĐ 26

Thực tập tốt nghiệp

7

200

 8

192

 

 

Tổng Cộng:

79

2.000

559

1342

99

 


Lượt người xem:846
Tin khác
Thứ bảy ,  20 /4 /2024

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               65,632
         Tất cả                     735,576
         Đang online             15