Bản tin

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA CƠ KHÍ
Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường, bao gồm:

- Tổ chức, thực hiện việc biên soạn, bổ sung, điều chỉnh chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề thuộc khoa mình quản lý và khi được phân công; Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, mô đun, tín chỉ liên quan; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Xây dựng ngân hàng đề thi theo yêu cầu; phối hợp với bộ phận khảo thí tổ chức, thực hiện kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập môn học, mô đun thuộc khoa quản lý và gửi kết quả học tập, thi, kiểm tra về Phòng đào tạo để lưu trữ; tham gia đánh giá kết quả rèn luyện HSSV; phối kết hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp,

- Quan hệ tốt với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để tìm các nguồn hàng, công việc cho HSSV thực tập kết hợp sản xuất; thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp sản xuất và dịch vụ; huy động sự tham gia của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa; tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động khoa học và hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, dịch vụ liên quan;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, CSVC, máy móc, thiết bị phục vụ cho đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, nhân viên và người học; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, nhân viên thuộc Khoa;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; phát huy tính chủ động sáng tạo tổ chức tự làm các thiết bị dạy nghề;

- Quản lý giảng viên, nhân viên và người học thuộc đơn vị mình; quản lý hồ sơ giảng viên gồm: giáo án, kế hoạch giảng dạy, sổ tay giảng viên…;

- Tham gia công tác kiểm định, đánh giá CLGDNN hàng năm, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị mình theo quy định và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

+ Có 2 tổ bộ môn trực thuộc: Tổ bộ môn Cơ khí ô tô và Tổ bộ môn Cơ khí chế tạo. Khoa Cơ khí có những nhiệm vụ sau:

- Quản lý chuyên môn nghề và nhân sự thuộc nhóm nghề cơ khí động lực, công nghệ ô tô; nhóm nghề cơ khí cắt gọt, hàn tiện, gò nguội,..;

- Quản lý tài sản, máy móc, thiết bị các xưởng cơ khí, nguội, hàn,... máy móc, thiết bị xưởng động lực, sửa chữa ô tô,...


Lượt người xem:77
Tin khác
Thứ bảy ,  20 /4 /2024

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               65,572
         Tất cả                     735,516
         Đang online             7