Bản tin

NHÂN SỰ KHOA CƠ KHÍ

 

1. ThS. HUỲNH THANH DŨNG

Chức vụ: Trưởng Khoa

2. ThS. HỒNG THÁI HÒA

Chức vụ: TBM

3. ThS. QUÁCH QUỐC AN

Chức vụ: TBM

4. ThS. DƯƠNG HỮU ANH

Chức vụ: Giảng viên

5. ThS. NGUYỄN NGỌC CHÂU

Chức vụ: Giảng viên

6. ThS. TRẦN THỊ THẮM

Chức vụ: Giảng viên

7. KS. TRƯƠNG VĂN QUẬN

Chức vụ: Giảng viên

8. ThS. THẠCH THỊ LIÊN

Chức vụ: Giảng viên

9. KS. HUỲNH QUANG BÌNH

Chức vụ: Giảng viên

10. NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

Chức vụ: Tổ Phó Bộ môn

11. ThS. Quan Hồng Đông

 

Chức vụ: Giảng viên

 


Lượt người xem:1008
Tin khác
Thứ năm ,  22 /2 /2024

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               52,995
         Tất cả                     719,127
         Đang online             18