Bản tin

NHÂN SỰ KHOA CƠ KHÍ

 

Đội ngũ cán bộ giáo viên:   Tổng số 12: trong đó có 05 thạc sỹ, 04 đại học, 03 Cao đẳng

Nhân sự gồm:

 

 

1/ Phó trưởng khoa: Huỳnh Thanh Dũng

Trình độ chuyên môn:

-         Kỹ sư thiết kế máy

Số điện thoại: 0909 36 33 66

Email: thanhdungtkm@gmail.com

 

 

2/ Tổ trưởng Bộ môn Công nghệ ô tô: ThS. Hồng Thái Hòa

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-          Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí động lực

Số điện thoại: 0919 232 457

Email: hongthaihoacdnbl18@gmail.com

 

 

3/ Tổ trưởng Bộ môn Cơ khí chế tạo: ThS. Quách Quốc An

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Giáo dục học

-          Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Số điện thoại: 0909 84 00 38

Email: qquocan@gmail.com

 

 

4/ Giáo viên: Lê Minh Bảy

Trình độ chuyên môn:

-         Chuyên gia ngành ô tô

-         Chứng chỉ dạy kỹ năng nghề bậc cao đẳng do Tổng cục Dạy nghề cấp

Số điện thoại: 0888 72 72 92

 

5/ Giảng viên: ThS. Dương Hữu Anh

Trình độ chuyên môn:

-         ThS Kỹ thuật Cơ khí động lực

Số điện thoại: 0949 502 052

Email:

anhduonghuu@gmail.com

 

 

 

6/ Giáo viên: Nguyễn Thành Phương

Trình độ chuyên môn:

-         Chuyên gia ngành Cơ khí chế tạo máy

-         Chứng chỉ dạy kỹ năng nghề bậc cao đẳng do Tổng cục Dạy nghề cấp

Số điện thoại: 0945 68 6343

Email:

nguyenthanhphuong66@gmail.com

 

 

 

7/ Giảng viên: Trương Văn Quận

Trình độ chuyên môn:

-         Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Số điện thoại: 0911 529 866

Email:

truongvanquan1977@gmail.com

 

 

 

8/ Giảng viên: Trần Thị Thắm

Trình độ chuyên môn:

-         Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy kỹ thuật

-         Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Số điện thoại: 0919 927 653

Email:

thamtcn@gmail.com

 

 

 

9/ Giảng viên: Quan Hồng Đông

Trình độ chuyên môn:

-         Thạc sĩ Thiết kế kỹ thuật cơ khí

Số điện thoại: 0972 587 944

Email:

quanhongdong@yahoo.com

 

 

 

10/ Cán sự khoa: Trần Thị Bạch Tuyết

Trình độ chuyên môn:

-         Cử nhân Quản trị nhân lực

Số điện thoại: 0908 072 472

Email:

tuyetnghi0109@gmail.com

 

 

 

11/ Giảng viên: Nguyễn Ngọc Châu

Trình độ chuyên môn:

-         Kỹ sư Công nghệ ô tô

Số điện thoại: 0902 372 306

Email: chaunguyenoto@gmail.com

 

 

12/ Giáo viên: Huỳnh Quang Bình

Trình độ chuyên môn:

-         Cao đẳng Cơ khí động lực

Số điện thoại: 0123 678 0011

Email: huynhbinhcno03@gmail.com

 


Lượt người xem:864
Tin khác