Bản tin

Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - hệ Trung cấp

 Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã nghề: 5480102     

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 30

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

 Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

 Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

 Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

 Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

 Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng:

Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

Bảo dưỡng hệ thống máy tính;

Quản lý được mạng LAN nhỏ.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

 Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;

 Thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam;

 Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

- Thể chất, quốc phòng:

 Phân biệt được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

 Mô tả được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

 Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Chính trị, đạo đức:

 Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện;

 Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất và quốc phòng

 Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ với cộng đồng và xã hộ;.

 Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động quốc phòng.

3. Cơ hội việc làm:

 Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

 Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

 Có thể học tiếp tục ở bậc cao đẳng, đại học;

 Tự mở doanh nghiệp.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

 Thời gian đào tạo: 2 năm

 Thời gian học tập: 90 tuần

 Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

 Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ

 Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2265 giờ

Thời gian học lý thuyết: 753 giờ; Thời gian học thực hành: 1512 giờ

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

TC SMT

Thời gian đào tạo

Kiểm tra

Tổng số

Trong đó

LT

TH

I

Các môn học chung

285

167

118

 

MH 01

Chính trị

30

28

2

2

MH 02

Pháp luật

15

13

2

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

0

30

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

120

58

62

4

MH 05

Tin học cơ bản

30

10

20

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

58

2

3

II

Các môn học, mô đun đào tạo

2265

753

1512

 

II. 1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

570

233

337

 

MH 07

Toán chuyên đề

60

20

40

3

MH 08

Anh văn chuyên ngành

60

28

32

3

MH 09

An toàn vệ sinh công nghiệp

30

18

12

2

MĐ 10

Tin học văn phòng

90

20

70

3

MĐ 11

Internet

45

15

30

2

MH 12

Lập trình căn bản

90

28

62

3

MH 13

Kiến trúc máy tính

90

56

34

3

MH 14

Kỹ thuật đo lường

45

28

17

2

MH 15

Kỹ thuật điện tử

120

40

80

4

II. 2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1695

520

1175

 

MH 16

Kỹ thuật xung số

120

54

66

4

MĐ 17

Lắp ráp và cài đặt máy tính

120

36

84

4

MĐ 18

Xử lý sự cố phần mềm

90

20

70

3

MH 19

Mạng máy tính

90

54

36

3

MĐ 20

Sửa chữa máy tính

135

43

92

4

MĐ 21

Sửa chữa bộ nguồn

60

16

44

2

MĐ 22

Kỹ thuật sửa chữa màn hình

120

43

77

4

MĐ 23

Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

135

43

92

4

MĐ 24

Sửa chữa máy tính nâng cao

150

48

102

4

MĐ 25

Quản trị mạng 1

105

32

73

3

MĐ 26

Đồ họa ứng dụng 1

60

15

45

2

MĐ 27

Cơ sở dữ liệu

60

36

24

2

MH 28

Hệ quản trị CSDL

90

24

66

3

MĐ 29

Hệ điều hành

60

20

40

2

MĐ 30

Thực tập tốt nghiệp

240

20

220

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

2265

753

1512

 

 

 

IV.  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN THI TỐT NGHIỆP:

 

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

 

Không quá 120 phút

 

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

 

Viết

Vấn đáp

 

 Không quá 180 phút

 Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/sinh viên)

- Thực hành nghề

 Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

- Đề tài tốt nghiệp

Báo cáo đề tài

Không quá 02 giờ/ 1 đề tài.

VI. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập tại một số xưởng, nhà máy sản xuất sửa chữa máy tính, các công ty kinh doanh máy tính, tư vấn thiết kế hệ thống mạng và máy tính;

 Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

 Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

 


Lượt người xem:398
Tin khác
Chủ nhật ,  23 /2 /2020

Liên kết


Lượt truy cập

         Tháng này               18,098
         Tất cả                     273,176
         Đang online             12