Bản tin

Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - hệ Trung cấp

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã ngành, nghề:          40480101

Trình độ đào tạo:  Trung cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 02 năm

3. Nội dung chương trình:

 

Mã MH/ MĐ/ HP

Tên môn học, mô đun

 

 

Thời gian học tập (giờ)

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung/ Đại cương

 

 

 12

255

94

148

13

MH 01

Chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

45

21

21

3

MH 05

Tin học cơ bản

2

45

15

29

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

3

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

II. 1

Môn học, mô đun cơ sở

17

375

169

182

24

MH 07

Anh văn chuyên ngành

2

60

28

28

4

MH 08

An toàn vệ sinh công nghiệp

1

30

18

10

2

MĐ 09

Tin học văn phòng

3

60

15

41

4

MĐ 10

Internet

2

45

15

28

2

MH 11

Kiến trúc máy tính

2

45

30

13

2

MH 12

Kỹ thuật đo lường

2

45

28

15

2

MH 13

Kỹ thuật điện tử

5

90

35

47

8

II. 2

Môn học, mô đun chuyên môn

ngành, nghề

 

67

1385

364

928

93

MH 14

Kỹ thuật xung số

5

90

35

47

8

MĐ 15

Điện tử ứng dụng

5

90

30

55

5

MĐ 16

Lắp ráp và cài đặt máy tính

5

120

36

74

10

MĐ 17

Xử lý sự cố phần mềm

3

60

10

42

8

MĐ 18

Thiết kế mạng LAN

3

90

28

54

8

MĐ 19

Sửa chữa máy tính

7

135

43

82

10

MĐ 20

Thiết kế hệ thống Camera

3

60

15

40

5

MĐ 21

Sửa chữa bộ nguồn

2

60

16

40

4

MĐ 22

Kỹ thuật sửa chữa màn hình

5

120

43

67

10

MĐ 23

Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

5

135

43

82

10

MĐ 24

Đồ họa ứng dụng

7

125

30

85

10

MĐ 25

Hệ điều hành

2

60

20

35

5

MĐ 26

Thực tập tốt nghiệp

15

240

15

225

 0

 

Tổng cộng

96

2015

627

1258

130

               

 


 

 

 


Lượt người xem:882
Tin khác